sábado, 15 de novembro de 2014

Lopes Garcia


Lopes-Garcia
Esquartelado: I e IV - Lopes; II e III - Garcia (de Múrcia);
escudete sobre-o-todo de Sousa (do Prado);
timbre de Garcia (de Múrcia). Coronel de Nobreza.